Zoeken

Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'

woensdag 3 juni 2009

VLISSINGEN - Een onevenredig groot deel van de Zeeuwse voorzieningen voor verslaafden bevindt zich in de gemeente Vlissingen.

Deze concentratie van verslavingszorg past niet bij de nieuwe provinciale aanpak om verslaafden zo dicht mogelijk bij huis te helpen.

Dat schrijft de rekenkamercommissie van de gemeente Vlissingen in haar rapport over de verslavingszorg in die gemeente, dat gisteren is gepresenteerd.

Vlissingen is in Zeeland aangewezen als zogenoemde centrumgemeente voor verslavingszorg. Deze bundeling van voorzieningen in één gemeente heeft echter gevolgen voor het geld dat Vlissingen daaraan kwijt is, waarschuwt de rekenkamercommissie. Dat is een risico als in de toekomst landelijk wordt bezuinigd op subsidies voor deze vorm van hulpverlening.

Deze concentratie heeft verder gevolgen voor de bevolkingsopbouw. Het heeft ook een 'aanzuigende werking' op andere verslaafden, constateert de rekenkamercommissie, en dat kan weer leiden tot 'een verminderd draagvlak voor voorzieningen onder de lokale bevolking'.

In Vlissingen klinken al langer geluiden - zowel vanuit de gemeenteraad als vanuit de bevolking - dat er te veel vormen van verslavingszorg binnen de gemeente worden gehuisvest. Met name in de discussies over het huiskamerproject voor drugsgebruikers (HKPD) is die zorg geuit.

Over het HKPD merkt de rekenkamercommissie op, dat dat op voldoende draagvlak kan rekenen in de Vlissingse politiek: nut en noodzaak worden door weinigen betwijfeld. Anderzijds vindt de commissie dat de politiek zich de afgelopen jaren te veel heeft gericht op de huisvestingsproblemen van het HKPD (overlast in de Coosje Buskenstraat en verhuizing naar de Dr. Stavermanstraat). Een helder en samenhangend beleid over wat de gemeente met verslavingszorg wil, is er niet. Ook het toezicht is gebrekkig geregeld.

Het Zeeuws Kompas, een nieuwe provinciale aanpak voor sociale problemen, biedt wel aanknopingspunten om de tekortkomingen en bedreigingen voor de gemeente Vlissingen op te lossen, constateert de rekenkamercommissie. Maar ook daarin moeten nog betere afspraken worden gemaakt over aansturing en financiering.
 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen