Zoeken

Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid

woensdag 17 december 2008

De lokale Rekenkamer Venlo heeft nauwelijks een goed woord over voor het integratiebeleid dat de gemeente vijf jaar heeft gevoerd. Heel veel projecten, onduidelijke doelstellingen en weinig meetbaar resultaat, zo klinken de conclusies.
 

Reactie op maatschappelijke problemen
Venlo zette vijf jaar geleden ineens vaart achter het integratiebeleid, in reactie op maatschappelijke problemen waar de Limburgse gemeente mee te kampen had. Zo was er de gewelddadige dood van René Steegmans, slachtoffer van zinloos geweld door een Marokkaanse dader. Ook worstelde Venlo met het negatieve imago door drugshandel door met name Marokkanen en Turken.

Negentien projecten
‘De politiek had het gevoel: er moet iets gebeuren’, verklaart secretaris en onderzoeker van de Rekenkamer Rob Lamberts. De gemeenteraad formuleerde zeventien ambities, waarna het college negentien projecten optuigde.

Onvoldoende specifiek
Voor de gemeenteraad bleef het onduidelijk of de projecten hun doel bereikten. Het college heeft bij het uitwerken van het beleid de doelen ‘onvoldoende specifiek, meetbaar en realistisch geformuleerd’, stelt de Rekenkamer vast. Bovendien maakt de gemeente weinig gebruik van kengetallen en indicatoren om te meten of doelen worden behaald.

Wel cultureel niet economisch
Ook constateert de Rekenkamer dat in het integratiebeleid weinig aandacht is voor sociaaleconomische onderwerpen, zoals onderwijs, werk en huisvesting. In plaats daarvan richt de gemeente zich vooral op sociaal-culturele projecten rondom ontmoeting, dialoog, sport en ouderen, licht Lamberts toe. Weliswaar is het imago van Venlo verbeterd, evenals de kwaliteit van de woonomgeving van allochtonen, maar dat heeft volgens de Rekenkamer meer met andere factoren te maken dan met het integratiebeleid.

Inburgering wel positief
Alleen de inburgering vertoont een positief beeld. Deelnemers meldden dat ze na het traject meer Nederlands spreken en meer contact hebben met autochtonen. Op de terreinen werken, onderwijs, wonen en emancipatie heeft de Rekenkamer geen overtuigende verbeteringen kunnen constateren. Het gaat met de integratie niet zichtbaar beter, maar ook niet slechter, is het eindoordeel.
 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen