Zoeken

Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter

donderdag 16 april 2009

Onafhankelijk toezicht op spoorbeheerder ProRail is nu niet gewaarborgd. Minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) moet daarom een onafhankelijke toezichteenheid binnen zijn ministerie instellen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag verschenen onderzoeksrapport over de aansturing van ProRail.

Het toezicht op ProRail wordt nu uitgevoerd door dezelfde directie op het departement die ook het beleid bepaalt. Om de 'risico's op dubbele petten en belangentegenstellingen' te vermijden, moeten beide functies beter worden gescheiden, vindt de Rekenkamer.

De Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen om de aansturing van het spoorbedrijf te verbeteren. ProRail krijgt jaarlijks twee miljard euro subsidie voor onder meer de aanleg en het onderhoud van het spoor. Met de spoorbeheerder worden ieder jaar afspraken gemaakt over de te leveren prestaties.

Eurlings is afhankelijk van ProRail voor het realiseren van zijn eigen beleidsdoelen. En hij geeft volgens de Rekenkamer niet aan welke concrete prestaties van ProRail nodig zijn om de reizigersgroei op het spoor ieder jaar met vijf procent te laten groeien, een van de speerpunten van Eurlings' beleid. De minister moet daarom bekijken hoe hij de spoorbeheerder beter kan aansturen op het bereiken van zijn eigen beleidsdoelstellingen.

Ook beschikt de bewindsman niet over voldoende maatregelen om in te grijpen, mochten de prestaties van ProRail tegenvallen. Het zou mogelijk moeten worden de subsidie gedeeltelijk op te schorten. Nu maakt Eurlings vooral gebruik van zijn positie als aandeelhouder om ProRail aan te sturen, maar het risico ontstaat dat van deze positie oneigenlijk gebruik wordt gemaakt.

De Rekenkamer beveelt dan ook aan om voortaan minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) op te laten treden als aandeelhouder. Dit zorgt voor een zuiverder scheiding tussen beleid en aandeelhouderschap.

Eurlings laat in een reactie weten dat het rapport een 'goede ondersteuning' biedt voor de 'verdere professionalisering' van de prestatiegerichte sturing van ProRail. Hij zal dit betrekken bij de evaluatie van de Spoorwegwet. Ook is hij bereid om het aandeelhouderschap onafhankelijk te positioneren van de beleidsdirectie, maar hij vindt met Wouter Bos dat dit niet bij Financiën moet worden ondergebracht. Eurlings ervaart het namelijk als 'aanvullend' op zijn beleidsmatige aansturing.

ProRail stelt dat de rolverdeling tussen beide organisaties helder is. De aanbevelingen van de Rekenkamer zijn een goede bijdrage daaraan.
 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen