Zoeken

Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter

dinsdag 14 april 2009

De afgelopen jaren heeft de gemeente Spijkenisse de voorgenomen groei van de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen niet weten te realiseren.

Ondanks dat in een vroeg stadium duidelijk was dat dit doel niet gehaald zou worden, heeft dit niet geleid tot bijstelling.

Dit concludeert de rekenkamercommissie op basis van haar onderzoek. De rekenkamercommissie heeft gedurende 2008 onderzoek uitgevoerd naar bedrijventerreinen in de gemeente Spijkenisse.

Op basis van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente er in geslaagd is nieuwe locaties voor bedrijventerreinen aan te wijzen en verbetering heeft aangebracht in de uitstraling en beheer van de bedrijventerreinen.

Een van de voornaamste doelen, namelijk het vergroten van de werkgelegenheid, is niet gehaald. De rekenkamercommissie constateert daarbij dat ondanks dat duidelijk was dat dit doel niet gehaald werd, dit tussentijds niet is bijgesteld. Daarnaast is onduidelijk in welke mate de inspanningen de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan een evenwichtige economische structuur, zoals de gemeente zich had voorgenomen.

Tevens is het beleid waarop dit gebaseerd is reeds verouderd en van algemeen karakter. Hierdoor is het voor de gemeenteraad lastig om na te gaan of doelen ook daadwerkelijk bereikt worden voor het gereserveerde budget.

Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie 3 aanbevelingen geformuleerd. In de eerste plaats dient er nieuw beleid te komen. Dit beleid moet in de tweede plaats zo worden geformuleerd dat duidelijk en eenduidig is wat er bereikt gaat worden. In de derde plaats beveelt de rekenkamercommissie aan een plan op te stellen. Dit plan moet ingaan op de wijze waarop de gemeente actief wil gaan sturen op het bereiken van doelen.

Meer over het onderzoek vind u in het rapport `Halfweg en verder?'.
 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen