Zoeken

Rekenkamer Oss wil aanvulling

woensdag 4 maart 2009

OSS - De Osse rekenkamercommissie luidt de noodklok. De continuïteit van haar onderzoekswerk loopt gevaar zolang ze niet 'op volle sterkte' is, meldt voorzitter Hans Delzenne. Hij wil zo snel mogelijk de vacature ingevuld zien die door het vertrek van extern lid Hanneke Sanders is ontstaan.

Delzenne meldt de commissie Bestuur Organisatie en Bedrijf (BOB) dat het openhouden van de vacature in strijd is met de afspraken die zijn commissie in december nog heeft gemaakt met het gemeentebestuur. Inhuren van onderzoekers is, aldus Delzenne, duurder dan wat er met de vacature bespaard wordt. De rekenkamer bestaat behalve uit Delzenne nu nog uit Theo van Mullekom (extern lid) en de raadsleden Hans Schlösser (VVD) en Jan Zoll (SP).

Verder dient evaluatie van het werk van de rekenkamer door een extern bureau te gebeuren, maar wat Delzenne betreft niet met geld dat voor de rekenkamer is uitgetrokken. "Want dat gaat ten koste van de onderzoeksproductie." Delzenne vindt het zuiverder wanneer de gemeenteraad voor deze evaluatie zelf geld uittrekt.

Burgemeester Herman Klitsie stelt evenwel voor om de vacature níet in te vullen omdat het maar voor een korte periode tot oktober gaat. Dan lopen de benoemingen af. Wat ermee bespaard wordt kan -eventueel- gebruikt worden om externe hulp in te schakelen bij onderzoek. "De kosten van de externe evaluatie komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie", aldus Klitsie.

De commissie BOB heeft lang gesproken over de knelpunten die Delzenne signaleert en reageert behoorlijk verdeeld. GroenLinks zegt niet met Klitsies voorstel 'te kunnen leven' en wil, net als de VVD, de vacature invullen en de rekenkamer niet laten opdraaien voor de evaluatiekosten. VDG en SP daarentegen steunen het voorstel van de burgemeester. Fractie Joop van Orsouw en Duurzaam Nederland verbazen zich over de heisa omdat in december de zaken al zijn afgesproken. De PvdA had liever een voorstel gezien voor extern onderzoek plús bijbehorend budget.

Voorzitter Jan Ras heeft zijn best gedaan orde in de vergaderchaos aan te brengen. Ras formuleert omzichtig en trekt uiteindelijk een conclusie die de raadsgriffie tot voorstel moet uitwerken: de rekenkamer moet zijn werk blijven doen met het daarvoor bestemde geld, er komt een extern onderzoek en de kosten daarvan komen uit de post onvoorzien. "Want dit is een onvoorziene situatie."

 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen