Zoeken

Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen

dinsdag 19 mei 2009

Den Haag - De informatie van de regering aan het parlement schiet tekort. Het is onduidelijk in hoeverre gestelde doelen worden gehaald. Daardoor kan het kabinet door de Tweede Kamer maar beperkt worden gecontroleerd.

Deze kritiek uitte de Algemene Rekenkamer vanmiddag in het kader van Verantwoordingsdag, het inhoudelijke equivalent van Prinsjesdag, waarop het kabinet het beleid over het voorgaande jaar verantwoordt. Ook vorig jaar hekelde de Rekenkamer de wijze waarop de prestaties werden toegelicht.

De boodschap van het Hoge College van Staat staat haaks op die van het kabinet. Premier Balkenende maakte vrijdag bekend dat de meetbaarheid van al of niet gerealiseerde plannen uit het regeerakkoord ingrijpend is verbeterd: van 50 naar 99 procent van de doelstellingen. Het kabinet stelt bij 82 procent van zijn doelstellingen „op koers” te liggen, tegen 44 procent vorig jaar.

Volgens de Rekenkamer is de informatie over het kabinetsbeleid wel toegenomen, maar is vaak niet duidelijk of doelen worden gerealiseerd. Zij vraagt zich af of het kabinet zijn plannen niet anders moet formuleren nu ministers – juist in hun verantwoordingsdocument – bij één op de drie doelstellingen zeggen dat de mate van realisatie niet kan worden vastgesteld. Daarnaast zegt de Rekenkamer zelf van ruim eenderde van de onderzochte doelstellingen niet te kunnen achterhalen of de aangekondigde activiteiten van het kabinet om die plannen te realiseren ook uitgevoerd zijn.

„Wij [...] verwachten dat de ministers ten minste zichtbaar kunnen maken hoeveel geld zij aan de prestaties en doelen hebben besteed en wat dat heeft opgeleverd.” Van de doelstellingen waarvan het kabinet claimt dat ze gehaald zijn, kan de Rekenkamer in tweederde van de gevallen niet beoordelen of daarmee ook het doel gehaald is.

De Rekenkamer schrijft hierover: „Ook signaleren we dat de beschikbaarheid van informatie over de bestede middelen gedaald is ten opzichte van vorig jaar.”

Uit de jaarverslagen van de Rijksoverheid blijkt dat het „de rechtmatigheid redelijk op orde heeft” en de Rekenkamer concludeert „met enige voorzichtigheid” dat „ook de bedrijfsvoering redelijk op orde lijkt”. De Rekenkamer maakt zich wel zorgen over een toename van het aantal fouten en onzekerheden in de verslaggeving.

De Rekenkamer blijft de problemen bij de Belastingdienst ook dit jaar nader onderzoeken. Het vorig jaar gestarte nadere onderzoek naar onvolkomenheden bij het ministerie van Defensie wordt gestaakt, want het financieel beheer en het materieelbeheer is verbeterd. Wel waarschuwt de Rekenkamer dat „nog een lange weg” te gaan is.

Vanwege „hardnekkige onvolkomenheden” wordt een nieuw onderzoek gestart naar de inkoop van het ministerie van Justitie. De Rekenkamer noemt de fouten „ernstig”. De manier waarop het departement omgaat met Europese aanbestedingsrichtlijnen is volgen de Rekenkamer verslechterd.

De Rekenkamer deed naar vier kabinetsplannen uitvoeriger onderzoek. Daaruit komt naar voren dat het kabinet de effecten van zijn armoedebeleid niet kent en dat bij de vernieuwing van het ambtenarenapparaat niet vastgelegd is wat „beter werk” is.

Minister Verburg (Landbouw, CDA) schetst bij haar beleid om meer recreatiegebieden rond steden te realiseren een optimistischer beeld „dan blijkt uit de informatie die op haar ministerie beschikbaar is”.
 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen