Zoeken

Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje

donderdag 15 oktober 2009

ENSCHEDE - Bij grondaankopen moet de gemeente standaard het instrument van grondonteigening inzetten. Deze opmerkelijke aanbeveling doet de Rekenkamercommissie in het rapport ‘Aan grond gebonden’, waarin het gemeentelijk grondbeleid tegen het licht wordt gehouden.
De gemeente Enschede verkeerde in de veronderstelling dat ze al veelvuldig gebruik maakt van het instrument van grondonteigening. Vergeleken met omliggende gemeenten klopt dat beeld, maar afgezet tegen steden elders in het land, blijkt dat mee te vallen. De Rekenkamer adviseert het gemeentebestuur nu om onteigening systematisch toe te passen. Dat kan door de onteigeningsprocedure standaard op te nemen in het verwervingsplan.
Dat zal wennen zijn, want grondonteigening eeft nu eenmaal een negatieve lading. „De algemene opvatting is dat het de onderhandelingen remt”, zegt José Ligteringen, onderzoeksmanager van de Rekenkamer. „Dat is dus niet zo, blijkt in steden waar ze al systematisch onteigenen. Je moet alleen wel heel goed communiceren met de tegenpartij.”
Concreet betekent dat laatste dat de gemeente de grondeigenaar informeert over het feit dat de onteigeningsprocedure al vast wordt gestart, ook al lopen de onderhandelingen nog. Zorgvuldig moet worden uitgelegd dat dit alles heeft te maken met de voortgang van het project. Er moet ook meteen worden bij gezegd dat de gemeente hoopt dat de inzet van onteigening niet nodig zal zijn.
Grondonteigening komt in Enschede pas aan de orde, zodra er onoverkomenlijke problemen zijn bij de verwerving van grond. Pas als de gemeente er niet uit komt met de verkopende partij, start de onteigeningsprocedure. Daardoor lopen projecten soms aanzienlijke vertraging op. Als het college van burgemeester en wethouders de aanbeveling van de Rekenkamer overneemt, is Enschede de eerste gemeente in de regio die grondonteigening standaard inzet.
 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen