Zoeken

Masterclass Management van Beleidsonderzoek

woensdag 15 december 2010

Op vrijdag 21 januari start weer een nieuwe editie van de masterclass Management van Beleidsonderzoek. Behalve kwaliteitsmanagement, onderzoeksorganisatie en beleidsadvisering, komen zaken aan de orde als (internationale) aanbestedingstrajecten en samenwerking binnen internationale netwerken. Beleidsonderzoek professionaliseert. Daarmee wordt het vakgebied ook steeds complexer. Opdrachten voor beleidsonderzoek bijvoorbeeld, zijn steeds vaker onderdeel van Europese aanbestedingsprocedures. Dat op zich brengt weer internationale samenwerking met zich mee, in vaak veelomvattende netwerken. Maar ook de uitvoeringsorganisatie, het projectmanagement en de kwaliteitszorg van beleidsonderzoek vragen meer deskundigheid en competenties van leidinggevenden en managers binnen het beleidsonderzoek.

De masterclass Management van Beleidsonderzoek helpt beleidsonderzoekers met managementtaken in het realiseren van hoogwaardig beleidsonderzoek. Niet alleen brengt het het managen van beleidsonderzoek naar een hoger niveau, het bundelt bovendien de aanwezige kennis op het gebied van onderzoeksmanagement en zorgt voor de ontwikkeling van de nodige competenties. 

Duur en kosten
De cursus start vrijdag 21 januari en telt in totaal tien cursusdagen. Kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 4250,-. Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, dagarrangement en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW. 

Inschrijven
Belangstellenden voor de masterclass Management van Beleidsonderzoek kunnen zich inschrijven via www.erasmusacademie.nl/beleidsmanagement. In totaal kunnen zich slechts 20 deelnemers zich inschrijven.

Organisatie
Beleidsonderzoek in Nederland is een vak in ontwikkeling. Met een serie masterclasses speelt Erasmus Academie een belangrijk rol op het terrein van de professionalisering van het beleidsonderzoek. Erasmus Academie biedt postacademisch onderwijs voor professionals en organisaties. Wij vertalen hoogwaardige wetenschappelijke kennis in gespecialiseerde opleidingen. Het gaat om bijzondere knowhow waaraan professionals behoefte hebben. Erasmus Academie is een onderwijsinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Meer informatie over onze organisatie en onze cursussen vindt u op www.erasmusacademie.nl

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen