Zoeken

Landerd treuzelt met behandeling bezwaren

zaterdag 7 maart 2009

LANDERD - De gemeente Landerd doet meestal veel langer over het afhandelen van bezwaarschriften dan wettelijk is toegestaan.
Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie.

De gemiddelde doorlooptijd van bezwaarschriften in 2006 was 32 weken, in 2007 was dat 26 weken. Over 2008 zijn nog geen cijfers beschikbaar. De maximaal wettelijke termijn voor het afhandelen van bezwaarschriften is veertien weken. Uit het jaarverslag 2006 van de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften is te concluderen dat bij circa 71 procent van de volledig afgehandelde bezwaarschriften de termijn van veertien weken is overschreden. Bij de VROM bezwaren was dit zelfs honderd procent, wat dus betekent dat geen enkel bezwaar op tijd is behandeld. Ook in 2007 lukte het die afdeling niet om een bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn af te handelen.

Voor de gemeente Landerd is dit een kwalijke zaak, des te meer omdat per 1 januari 2010 de wet Dwangsom in zal gaan. Die wet geeft de burger het recht om de gemeente een dwangsom op te leggen als het bezwaarschrift niet tijdig wordt behandeld. Per bezwaar kan deze dwangsom oplopen tot 1260 euro.

Louis van der Kallen van de rekenkamercommissie stelt verschillende aanpassingen voor om de bezwaren sneller af te handelen. Volgens hem is dat broodnodig, om forse dwangsommen en imagoschade te voorkomen. Daarbij denkt hij onder meer aan samenwerking met andere gemeenten en het beter inplannen van vergaderingen en hoorzittingen.

 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen