Zoeken

Dordrecht laks bij herstel fundering

vrijdag 22 mei 2009

DORDRECHT – De gemeente Dordrecht heeft bij het aanpakken van de gemeentelijke funderingsproblematiek tussen 1987 en nu forse steken laten vallen. Dat concludeert de Rekenkamer Dordrecht in een woensdag verschenen rapport.

Omdat het grondwaterpeil ­in Dordrecht daalt, trad bij zo’n 1200 woningen paalrot op in de houten fundering. Volgens de rekenkamer kreeg de gemeente de problemen te laat in beeld en verlopen de inmiddels in gang gezette herstelwerkzaamheden traag.

Al in 1987 waarschuwde een ambtenaar dat lekkende rioolbuizen in Dordrecht konden zorgen voor een daling van het grondwaterpeil, doordat een deel van het grondwater via de riolering zou wegstromen. Het ingenieursbureau Wareco deed daarop grondwateronderzoek in 37 wijken en stelde dat er 16 waren waarin mogelijk funderingspalen waren aangetast. Slechts in vijf wijken waarin toch rioolwerken moesten worden vernieuwd, mocht Wareco ook een aanvullend funderingsonderzoek uitvoeren. In de overige elf wijken gebeurde dat, onder druk van bewoners, pas in 2001 toen de gemeente eindelijk voor een stadsbrede benadering koos.

Tot 2008 zijn 3386 woningen bekeken. De circa 1200 eigenaren van huizen met een beschadigde fundering werden daarover via een technisch ingewikkeld rapport geïnformeerd. Ongeveer de helft van hen besloot met een –volgens de rekenkamer weinig aantrekkelijke– subsidieregeling de problemen zelf aan te pakken. Hoewel de gemeente als taak had de resterende 600 huiseigenaren schriftelijk tot actie te manen, is dat volgens de Rekenkamer slechts zeven keer gebeurd.

Slechts bij zo’n 35 procent van de circa 1200 probleemwoningen is de fundering inmiddels vervangen, zegt directeur D. V. Hindriks van de Rekenkamer Dordrecht. „Het komt erop neer dat ruim twintig jaar nadat de eerste signalen kwamen 65 procent van de problemen nog niet is opgelost.”


De Belangen Vereniging Funderings Problematiek Dordrecht probeert de schade via een juridische procedure te verhalen op de gemeente, omdat ze vindt dat deze het riool beter had moeten beheren. Hindriks: „Het is aan de rechter om daar uitspraak over te doen. De woningwet zegt onder meer dat gemeenten op de kwaliteit van de woningvoorraad moeten toezien. Wij kijken puur naar hoe Dordrecht daarmee is omgegaan.”
 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen