Zoeken

Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus

dinsdag 5 januari 2010

Op 16 januari zal Theo van der Zee van Byond op de Noorderslagconferentie een presentatie verzorgen over de wijze waarop er een (nul)meting wordt verricht in het kader van het programma MusicXport plus. MusicXport Plus is een ambitieus internationaal muziekmanagers-programma, gericht op het internationaal scholen en expertise laten opdoen van talentvolle Nederlandse muziekmanagers. Het programma wordt mogelijk gemaakt wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de Ministeries van OCW en Economischer Zaken.

Over BrainTrain

BrainTrain wil nieuwe verbindingen wil leggen tussen wetenschap en praktijk. Het is een plaats waar masterstudenten sociologie hun talenten (verder) kunnen ontdekken en ontwikkelen én waar de door hen gegenereerde kennis effectief wordt benut voor het beleid van maatschappelijke organisaties en overheden. BrainTrain gaat daarvoor afstudeerprojecten van masterstudenten nauwkeurig richten op vraagstukken waar deze organisaties bij de vormgeving, uitvoering en evaluatie van hun beleid mee te maken hebben. Omdat ieder onderzoeksproject zal worden begeleid door ervaren (beleids)onderzoekers staat het programma voor onderzoeksproducten van hoogwaardige kwaliteit. BrainTrain heeft ten doel om met de verkregen inzichten bij te dragen aan het verbeteren van het beleid en de prestaties van opdrachtgevers.

Byond heeft een meetinstrument ontwikkeld waarmee de internationale expertise van muziekmanagers zichtbaar wordt gemaakt. Aan de hand van de resultaten kan een gericht programma worden ontwikkeld voor de deelnemers om zodoende doelgericht verbeterpunten aan te pakken. Tevens kan aan de hand van de uitkomsten van een voor en een nameting het totale programma worden geëvalueerd. 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen