Zoeken

Armoedebeleid Almere onder de loep

woensdag 4 maart 2009


ALMERE - Er wordt een onderzoek gestart naar het armoedebeleid van Almere. De Rekenkamercommissie van de Almeerse gemeenteraad, een onafhankelijk onderzoeksorgaan van de gemeenteraad dat bestaat uit raadsleden, gaat bekijken hoe het armoedebeleid functioneert en hoe het eventueel verbeterd kan worden. Het onderzoek moet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 zijn afgerond.

De commissie had een lijstje met onderwerpen samengesteld waaruit de gemeenteraadsfracties mochten kiezen. ,,Er stonden zeven onderwerpen op, waaronder Almere Direct, het aanbestedingsbeleid en de schuldhulpverlening", zegt Mardjan Seighali, voorzitter van de gemeentelijke Rekenkamer. ,,Uiteindelijk hebben alle partijen er mee ingestemd het onderzoek in het teken te stellen van het armoedebeleid. Dat is een onderwerp waar alle fracties mee bezig zijn." Een onderzoek naar de schuldhulpverlening viel volgens Seighali af, aangezien het college van burgemeester en wethouders al een onderzoek hiernaar doet. ,,Wel betrekken we de schuldhulpverlening globaal in het onderzoek dat wij nu gaan uitvoeren."

Het onderzoek wordt zeer gedetailleerd. ,,We proberen precies te achterhalen hoe het komt dat mensen met schuldenproblematiek te maken krijgen. Ook kijken we naar de kosten van het beleid en wat het ons als gemeenschap uiteindelijk oplevert. Naast het onderzoek naar het armoedebeleid, gaat de Rekenkamer ook kijken naar de stand van zaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit wordt een globaal onderzoek. ,,De uitkomsten hiervan kunnen een aanleiding zijn voor verder onderzoek."
 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen