Zoeken

Over Byond

Byond wil van maatschappelijke waarde zijn. Met onze beleidsadviezen en -onderzoeken stellen wij bestuurorganen, rekenkamer(commissie)s en maatschappelijke organisaties in staat beleid te evalueren en onderbouwde keuzes te maken.

Met toewijding en plezier richten wij ons op ons vak. We willen niet perse de grootste zijn, maar wel tot de besten op ons vakgebied behoren. Wij staan voor inhoudelijke kwaliteit, duidelijke afspraken en een prettig contact. Hierdoor leveren wij diensten waar onze opdrachtgevers wat aan hebben en waarmee zij een volgende stap kunnen zetten op weg naar het verwezenlijken van hun ambities.

Oprichter en directeur van Byond is Theo van der Zee. Vrijwel altijd is Theo projectleider van de onderzoeken die Byond uitvoert. Naast zijn werk voor Byond is hij ook oprichter en mede-directeur van SocioQuest, het bureau voor praktijkonderzoek van de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Bij de RUG is Theo tevens docent Beleid en Onderzoek. Hij studeerde sociologie (cum laude) en rondde een studie af op het gebied van financieel-management. Zijn ervaring ligt voornamelijk in het beleidsonderzoek en de accountancy. Zo werkte hij als senior-onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer en in de accountancy bij Deloitte accountants. Door Theo vervulde nevenfuncties zijn onder andere bestuurslid van een politieke organisatie, bestuurslid van een culturele organisatie en voorzitter van een gemeentelijke rekenkamercommissie.

Netwerk ervaren onderzoekers en adviseurs
Bij het uitvoeren van opdrachten werkt Byond met een vast netwerk van ervaren (beleids)onderzoekers en adviseurs. Daardoor zijn wij in staat voor iedere opdracht een hierop toegesneden team samen te stellen. Partners waarmee Byond samenwerkt zijn:

Pro Facto - samenwerking op het gebied van bestuurskundig en juridisch georiënteerd rekenkameronderzoek

BP-E - samenwerking op gebied van burgerparticipatie

SocioQuest - samenwerking op het gebied van sociaal-wetenschappelijk en kwantitatief onderzoek

Ook verder door onderzoek? Neem contact op: 050-3642125 / 06-23201594.