Zoeken

Workshop rekenkamer 2.0

dinsdag 10 mei 2011

 Op vrijdag 20 mei vindt het jaarlijkse congres van de NVRR plaats. Tijdens dit congres zal op basis van het onderzoek van Byond “een spiegel van het lokale rekenkamerlandschap” een workshop worden georganiseerd.

Het rapport van Byond, verschenen voorjaar 2011, geeft als eerste een empirisch overzicht van het huidige rekenkamerlandschap, gebaseerd op de bijdragen van 101 rekenkamers en rekenkamercommissies. ‘’Rekenkamer 1.0’’ heeft zich gevestigd. Het blijkt dat de meeste rekenkamers zich inmiddels het doen van onderzoek eigen hebben gemaakt. In een periode van vijf jaar zijn uiteenlopende onderwerpen onderzocht. Veel rekenkamers bezinnen zich regelmatig op hun werkwijze en resultaten.

In de workshop op het congres van 20 mei worden de uitkomsten van het rapport van Byond geanalyseerd en wordt met de deelnemers besproken hoe de ‘’Rekenkamer 2.0’’ er uit zou kunnen zien. Is dat een rekenkamer die, behalve goed onderzoek doet:
-inzicht heeft in de factoren die de doorwerking van rekenkameraanbevelingen bepalen en daarop inspeelt?
-varieert in de onderzoeksmethodiek en naast ex-post onderzoek ook ex-ante onderzoek uitvoert?
-de communicatiekanalen met politiek en bestuur goed onderhoudt, zicht heeft op wat de gebruikers willen zonder
daarmee de eigen onafhankelijkheid te kort te doen?

In de workshop worden bovenstaande vragen kort toegelicht en met de deelnemers wordt besproken hoe het profiel van de ‘’Rekenkamer 2.0’’ er uit zou kunnen zien.

meer nieuws
31/01/2014 Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden
08/07/2013 Byond voert rekenkameronderzoek naar verbonden partijen uit
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden vakgroep sociologie/RUG
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft presentatie op conferentie Noorderslag over (nul)meting MusicXport plus
16/11/2009 Beleidsonderzoek in drie stappen
11/11/2009 CPB buigt zich nog eens over besparing zorg
10/11/2009 Groningse gemeentes te passief bij aanpak huiselijk geweld
10/11/2009 Groningse gemeentes zijn te Groningse gemeenten te passief bij aanpak huiselijk geweld
19/10/2009 Grote projecten plaatsen lokale bestuurders vaak voor
16/10/2009 Vuelta levert Drenthe miljoenen op
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
12/05/2009 Onderzoek naar toekomstige bedrijvenlocaties in de gemeente Coevorden
17/04/2009 Onderzoekscommissie heeft kritiek op optreden brandweer in De Punt
03/04/2009 Provincie evalueert armoedebeleid
25/03/2009 Veiligheidsonderzoek De Wolden
05/03/2009 Onderzoek bevordering toerisme
04/03/2009 'Buurt voor buurtonderzoek' gemeente Zwolle
04/03/2009 Onderzoek in het kader van wijkgericht werken
24/12/2008 Inwoners tevreden over trouwen in Emmen
24/12/2008 Ministerie evaleert duizend en een kracht
17/12/2008 Onderzoek: Centrum voor Jeugd en Gezin nog niet eerste vraagbaak
15/12/2008 Emmenaren tevreden over dienstverlening Gemeente Emmen