Zoeken

Veiligheidsonderzoek De Wolden

woensdag 25 maart 2009

Zuidwolde - Uit landelijke cijfers blijkt dat De Wolden één van de veiligste gemeenten is. "Objectief zit het wel goed, maar we willen ook graag weten hoe onze inwoners veiligheid beleven", zegt burgemeester Peter Snijders over het belevingsonderzoek. Dat wordt gebruikt als basis voor het nieuwe veiligheidbeleid waarover de gemeenteraad zich nog dit jaar buigt.

De Wolden peilt overigens niet alleen de mening over veiligheid. Er wordt ook schriftelijk onderzoek gedaan naar het evenementenbeleid, de 'staat van de gemeente' (dienstverlening, regelgeving en woonomgeving) en over de gemeentepagina en de gemeentegids. Vierduizend adressen krijgen of hebben inmiddels een vragenlijst in de bus gekregen. "Daarbij zijn we zorgvuldig en steekproefsgewijs te werk gegaan, opdat inwoners niet meer dan één enquête krijgen", benadrukt voorlichter Harmieke Paters.

De uitkomsten van de vier onderzoeken zijn in mei bekend. Bij het veiligheidsonderzoek maakt De Wolden gebruik van kennis en informatie van de gemeente Deventer. Het lezersonderzoek naar het informatieve karakter van onder meer de gemeentegids wordt gedaan in nauwe samenwerking met een student van de Stenden Hogeschool.

Om een goed beeld te krijgen van het evenementenaanbod worden dit voorjaar ook toeristen 'op locatie' geïnterviewd.
 

meer nieuws
31/01/2014 Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden
08/07/2013 Byond voert rekenkameronderzoek naar verbonden partijen uit
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
10/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
20/02/2011 Onderzoek Byond behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden vakgroep sociologie/RUG
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft presentatie op conferentie Noorderslag over (nul)meting MusicXport plus
16/11/2009 Beleidsonderzoek in drie stappen
11/11/2009 CPB buigt zich nog eens over besparing zorg
10/11/2009 Groningse gemeentes te passief bij aanpak huiselijk geweld
10/11/2009 Groningse gemeentes zijn te Groningse gemeenten te passief bij aanpak huiselijk geweld
19/10/2009 Grote projecten plaatsen lokale bestuurders vaak voor
16/10/2009 Vuelta levert Drenthe miljoenen op
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
12/05/2009 Onderzoek naar toekomstige bedrijvenlocaties in de gemeente Coevorden
17/04/2009 Onderzoekscommissie heeft kritiek op optreden brandweer in De Punt
03/04/2009 Provincie evalueert armoedebeleid
05/03/2009 Onderzoek bevordering toerisme
04/03/2009 'Buurt voor buurtonderzoek' gemeente Zwolle
04/03/2009 Onderzoek in het kader van wijkgericht werken
24/12/2008 Inwoners tevreden over trouwen in Emmen
24/12/2008 Ministerie evaleert duizend en een kracht
17/12/2008 Onderzoek: Centrum voor Jeugd en Gezin nog niet eerste vraagbaak
15/12/2008 Emmenaren tevreden over dienstverlening Gemeente Emmen