Zoeken

Onderzoekscommissie heeft kritiek op optreden brandweer in De Punt

vrijdag 17 april 2009

De brandweerlieden die vorig jaar mei betrokken waren bij de brand in een scheepsloods in het Drentse De Punt, waren onvoldoende voorbereid op hun taak. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) donderdag. Bij de brand kwamen drie brandweermannen om nadat giftige gassen waren vrijgekomen.
De gemeente Tynaarlo, waar De Punt onder valt, gaf in het najaar een commissie de opdracht het crisismanagement en de nazorg te evalueren. De commissie concludeert dat het ging om 'een te vermijden incident'. Ook de problemen tijdens de reddingsoperatie waren volgens de evaluatie niet verrassend. Het duurde ongeveer drie kwartier tot de drie slachtoffers door collega's konden worden bereikt.
De slachtoffers valt volgens de onderzoekscommissie niets te verwijten, omdat ze volgens bestaande procedures handelden. Achteraf is vastgesteld dat ze niet naar binnen hadden moeten gaan en de brand van buitenaf hadden moeten bestrijden. De drie waren niet meer te redden nadat de brand plotseling uitbreidde doordat polyurethaan uit de dakconstructie vlam vatte. Door de drukgolf en de pikzwarte rook was het voor de drie slachtoffers zo goed als onmogelijk de uitgang te vinden, aldus de commissie.
De onderzoekers concluderen dat de reddings- en bergingspogingen onvoldoende gericht en gecoördineerd hebben plaatsgevonden, maar dat dat eigenlijk ook niet kon. Doortastend leiderschap was in de ontstane situatie hard nodig, maar de vier brandweerofficieren die samen het commando voerden, vormden geen echt team, stelt de commissie. Hen is aan te rekenen dat zij nauwelijks tot geen regierol op zich hebben genomen bij de redding en berging van de slachtoffers, maar ook bij de informatievoorziening en aflossing. Vastgesteld kan worden dat zij onvoldoende opleiding en oefening voor een dergelijke situatie hebben gehad.
De commissie is positief over de opvang en nazorg van familieleden en brandweercollega's die de gemeente Tynaarlo heeft geboden. Wel waren er in de eerste uren onnodige vertragingen in de besluitvorming en uitvoering, die voor de familie van de slachtoffers pijnlijk waren.
De gemeente stelt in een reactie dat de commissie terecht concludeert dat een aantal zaken in de eerste uren na de brand beter georganiseerd had moeten worden. Wel komt de commissie volgens de gemeente tot 'een overwegend positieve slotsom'. Tynaarlo sluist het rapport door naar de Veiligheidsregio Drenthe, zodat mogelijk ook op regionaal niveau procedures worden aangepast. Dit moet leiden tot een verbeterd optreden van rampenbestrijdingsorganisaties, maar de gemeente is ervan overtuigd 'dat helaas niet alles trainbaar is'.
De baas van de werf, Wessel B., kreeg eind september drie maanden voor het rommelen aan het elektriciteitsnetwerk in de loods, waardoor de brand zou zijn ontstaan. De rechtbank sprak hem echter vrij van het veroorzaken van de brand. Zowel B. als het OM gingen in hoger beroep, dat later dit jaar dient. Justitie had vijf jaar cel geëist tegen de scheepswerfeigenaar uit Tynaarlo.
 

meer nieuws
31/01/2014 Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden
08/07/2013 Byond voert rekenkameronderzoek naar verbonden partijen uit
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
10/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
20/02/2011 Onderzoek Byond behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden vakgroep sociologie/RUG
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft presentatie op conferentie Noorderslag over (nul)meting MusicXport plus
16/11/2009 Beleidsonderzoek in drie stappen
11/11/2009 CPB buigt zich nog eens over besparing zorg
10/11/2009 Groningse gemeentes te passief bij aanpak huiselijk geweld
10/11/2009 Groningse gemeentes zijn te Groningse gemeenten te passief bij aanpak huiselijk geweld
19/10/2009 Grote projecten plaatsen lokale bestuurders vaak voor
16/10/2009 Vuelta levert Drenthe miljoenen op
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
12/05/2009 Onderzoek naar toekomstige bedrijvenlocaties in de gemeente Coevorden
03/04/2009 Provincie evalueert armoedebeleid
25/03/2009 Veiligheidsonderzoek De Wolden
05/03/2009 Onderzoek bevordering toerisme
04/03/2009 'Buurt voor buurtonderzoek' gemeente Zwolle
04/03/2009 Onderzoek in het kader van wijkgericht werken
24/12/2008 Inwoners tevreden over trouwen in Emmen
24/12/2008 Ministerie evaleert duizend en een kracht
17/12/2008 Onderzoek: Centrum voor Jeugd en Gezin nog niet eerste vraagbaak
15/12/2008 Emmenaren tevreden over dienstverlening Gemeente Emmen