Zoeken

Onderzoek naar toekomstige bedrijvenlocaties in de gemeente Coevorden

dinsdag 12 mei 2009

Moet de gemeente Coevorden in de toekomst nieuwe bedrijventerreinen aanleggen, of zijn er ook andere vestigingslocaties voor bedrijven? En welke locaties bieden dan de beste effecten voor de werkgelegenheid, duurzaamheid en de kansen voor het platteland? Die vragen wil het college van B en W beantwoorden door een onderzoek te starten naar eventuele toekomstige bedrijvenlocaties in de gemeente Coevorden. Bij het onderzoek worden ondernemers betrokken.

De gemeente wil met het onderzoek de economische kansen en bedreigingen voor Coevorden in beeld brengen, zowel in de stad als in de dorpen en op het platteland. Aan nieuwe bedrijventerreinen zoals de gemeente die tot nog toe kent, wordt op voorhand niet gedacht, wel aan afzonderlijke locaties voor nieuwe bedrijven. Ook de nieuwe invulling van oude terreinen, zoals De Holwert in Coevorden, komt nadrukkelijk aan bod.

Daarnaast gaan de onderzoekers na wat de mogelijkheden in de dorpen en op het platteland zijn; ze bekijken ondermeer welke vormen van bedrijvigheid in ‘vrijkomende’ boerderijen en schuren zouden kunnen passen; zo is er bijvoorbeeld de groeiende sector van wellness en zorg. Ook kijken de onderzoekers hoe de gemeente planologisch het beste kan inspelen op veranderingen in de agrarische sector, zoals schaalvergroting, nieuwe teelten, energieproductie en toeristisch-recreatieve nevenactiviteiten:

Economische stabiliteit

De gemeente Coevorden heeft de onderzoekers meegegeven dat het nieuwe vestigingsaanbod voor bedrijven tot meer economische stabiliteit moet leiden,omdat de regio Zuidoost-Drenthe nog altijd een kwetsbare economie en een relatief hoge werkloosheid heeft. Ook streeft de gemeente naar optimale ruimtelijke inpassing, duurzaamheid en kansen voor het platteland. Het onderzoek moet eind dit jaar afgerond zijn.

meer nieuws
31/01/2014 Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden
08/07/2013 Byond voert rekenkameronderzoek naar verbonden partijen uit
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
10/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
20/02/2011 Onderzoek Byond behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden vakgroep sociologie/RUG
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft presentatie op conferentie Noorderslag over (nul)meting MusicXport plus
16/11/2009 Beleidsonderzoek in drie stappen
11/11/2009 CPB buigt zich nog eens over besparing zorg
10/11/2009 Groningse gemeentes te passief bij aanpak huiselijk geweld
10/11/2009 Groningse gemeentes zijn te Groningse gemeenten te passief bij aanpak huiselijk geweld
19/10/2009 Grote projecten plaatsen lokale bestuurders vaak voor
16/10/2009 Vuelta levert Drenthe miljoenen op
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
17/04/2009 Onderzoekscommissie heeft kritiek op optreden brandweer in De Punt
03/04/2009 Provincie evalueert armoedebeleid
25/03/2009 Veiligheidsonderzoek De Wolden
05/03/2009 Onderzoek bevordering toerisme
04/03/2009 'Buurt voor buurtonderzoek' gemeente Zwolle
04/03/2009 Onderzoek in het kader van wijkgericht werken
24/12/2008 Inwoners tevreden over trouwen in Emmen
24/12/2008 Ministerie evaleert duizend en een kracht
17/12/2008 Onderzoek: Centrum voor Jeugd en Gezin nog niet eerste vraagbaak
15/12/2008 Emmenaren tevreden over dienstverlening Gemeente Emmen