Zoeken

Onderzoek bevordering toerisme

donderdag 5 maart 2009

Noordelijke gemeenten zetten zich niet genoeg in om toerisme te bevorderen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord onder 52 noordelijke gemeenten. Ze blijken wel ambities te hebben om toerisme en recreatie te ontwikkelen, maar hebben gebrek aan mankracht en financiële middelen.

Bijna driekwart van deze gemeenten beschikt over een toeristisch-recreatieve beleidsvisie. Ze zien hun rol vooral initiërend (aanjager), voorwaardenscheppend en ondersteunend. Toch blijkt de inzet van menskracht en financiële middelen onvoldoende om deze ambitie te realiseren, zo stelt de Kamer van Koophandel. Zes op de tien deelnemende gemeenten beschikken over een jaarbudget van nog geen 50.000 euro om het beleid uit te voeren. Voor bijdragen aan VVV-organisaties, recreatieschap en onderzoek komt daar gemiddeld nog eens 25.000 euro bij. In deze bijdragen zijn niet te kosten berekend voor de inzet van medewerkers. Maar ook daarin zijn de gemeenten terughoudend. Bijna de helft van de gemeenten heeft hiervoor minder dan een 0,5 fte beschikbaar. Slechts één gemeente zet meer dan 2 fte in voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie.

Behalve de ambities, inzet van menskracht en financiële middelen is ook onderzocht of de gemeente toeristenbelasting heft. Daarnaast is gekeken naar de besteding van deze gemeentelijke opbrengst en de samenwerking met andere partijen. Op een schaal van 100 kwam Vlagtwedde als beste noordelijke gemeente uit de bus met 80 punten. Ook de gemeenten Wymbritseradiel en Emmen plaatsten zich in de top van het klassement van het Benchmark onderzoek voor toeristisch/recreatief beleid, dat landelijk werd aangevoerd door het Zeeuwse Sluis.
 

meer nieuws
31/01/2014 Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden
08/07/2013 Byond voert rekenkameronderzoek naar verbonden partijen uit
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
10/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
20/02/2011 Onderzoek Byond behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden vakgroep sociologie/RUG
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft presentatie op conferentie Noorderslag over (nul)meting MusicXport plus
16/11/2009 Beleidsonderzoek in drie stappen
11/11/2009 CPB buigt zich nog eens over besparing zorg
10/11/2009 Groningse gemeentes te passief bij aanpak huiselijk geweld
10/11/2009 Groningse gemeentes zijn te Groningse gemeenten te passief bij aanpak huiselijk geweld
19/10/2009 Grote projecten plaatsen lokale bestuurders vaak voor
16/10/2009 Vuelta levert Drenthe miljoenen op
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
12/05/2009 Onderzoek naar toekomstige bedrijvenlocaties in de gemeente Coevorden
17/04/2009 Onderzoekscommissie heeft kritiek op optreden brandweer in De Punt
03/04/2009 Provincie evalueert armoedebeleid
25/03/2009 Veiligheidsonderzoek De Wolden
04/03/2009 'Buurt voor buurtonderzoek' gemeente Zwolle
04/03/2009 Onderzoek in het kader van wijkgericht werken
24/12/2008 Inwoners tevreden over trouwen in Emmen
24/12/2008 Ministerie evaleert duizend en een kracht
17/12/2008 Onderzoek: Centrum voor Jeugd en Gezin nog niet eerste vraagbaak
15/12/2008 Emmenaren tevreden over dienstverlening Gemeente Emmen