Zoeken

Masterclass Management van Beleidsonderzoek

woensdag 15 december 2010

Op vrijdag 21 januari start weer een nieuwe editie van de masterclass Management van Beleidsonderzoek. Behalve kwaliteitsmanagement, onderzoeksorganisatie en beleidsadvisering, komen zaken aan de orde als (internationale) aanbestedingstrajecten en samenwerking binnen internationale netwerken. Beleidsonderzoek professionaliseert. Daarmee wordt het vakgebied ook steeds complexer. Opdrachten voor beleidsonderzoek bijvoorbeeld, zijn steeds vaker onderdeel van Europese aanbestedingsprocedures. Dat op zich brengt weer internationale samenwerking met zich mee, in vaak veelomvattende netwerken. Maar ook de uitvoeringsorganisatie, het projectmanagement en de kwaliteitszorg van beleidsonderzoek vragen meer deskundigheid en competenties van leidinggevenden en managers binnen het beleidsonderzoek.

De masterclass Management van Beleidsonderzoek helpt beleidsonderzoekers met managementtaken in het realiseren van hoogwaardig beleidsonderzoek. Niet alleen brengt het het managen van beleidsonderzoek naar een hoger niveau, het bundelt bovendien de aanwezige kennis op het gebied van onderzoeksmanagement en zorgt voor de ontwikkeling van de nodige competenties. 

Duur en kosten
De cursus start vrijdag 21 januari en telt in totaal tien cursusdagen. Kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 4250,-. Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, dagarrangement en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW. 

Inschrijven
Belangstellenden voor de masterclass Management van Beleidsonderzoek kunnen zich inschrijven via www.erasmusacademie.nl/beleidsmanagement. In totaal kunnen zich slechts 20 deelnemers zich inschrijven.

Organisatie
Beleidsonderzoek in Nederland is een vak in ontwikkeling. Met een serie masterclasses speelt Erasmus Academie een belangrijk rol op het terrein van de professionalisering van het beleidsonderzoek. Erasmus Academie biedt postacademisch onderwijs voor professionals en organisaties. Wij vertalen hoogwaardige wetenschappelijke kennis in gespecialiseerde opleidingen. Het gaat om bijzondere knowhow waaraan professionals behoefte hebben. Erasmus Academie is een onderwijsinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Meer informatie over onze organisatie en onze cursussen vindt u op www.erasmusacademie.nl

meer nieuws
31/01/2014 Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden
08/07/2013 Byond voert rekenkameronderzoek naar verbonden partijen uit
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
10/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
20/02/2011 Onderzoek Byond behandeld op ALV NVRR
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden vakgroep sociologie/RUG
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft presentatie op conferentie Noorderslag over (nul)meting MusicXport plus
16/11/2009 Beleidsonderzoek in drie stappen
11/11/2009 CPB buigt zich nog eens over besparing zorg
10/11/2009 Groningse gemeentes te passief bij aanpak huiselijk geweld
10/11/2009 Groningse gemeentes zijn te Groningse gemeenten te passief bij aanpak huiselijk geweld
19/10/2009 Grote projecten plaatsen lokale bestuurders vaak voor
16/10/2009 Vuelta levert Drenthe miljoenen op
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
12/05/2009 Onderzoek naar toekomstige bedrijvenlocaties in de gemeente Coevorden
17/04/2009 Onderzoekscommissie heeft kritiek op optreden brandweer in De Punt
03/04/2009 Provincie evalueert armoedebeleid
25/03/2009 Veiligheidsonderzoek De Wolden
05/03/2009 Onderzoek bevordering toerisme
04/03/2009 'Buurt voor buurtonderzoek' gemeente Zwolle
04/03/2009 Onderzoek in het kader van wijkgericht werken
24/12/2008 Inwoners tevreden over trouwen in Emmen
24/12/2008 Ministerie evaleert duizend en een kracht
17/12/2008 Onderzoek: Centrum voor Jeugd en Gezin nog niet eerste vraagbaak
15/12/2008 Emmenaren tevreden over dienstverlening Gemeente Emmen