Zoeken

Groningse gemeentes zijn te Groningse gemeenten te passief bij aanpak huiselijk geweld

dinsdag 10 november 2009

De Groningse gemeentes zijn te passief bij de aanpak van huiselijk geweld. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar de bestrijding van huiselijk geweld in de provincie Groningen.

Voorzitter Jan Hamel van de commissie ‘Aanpak huiselijk geweld’ heeft het onderzoeksrapport ‘Van opvang naar aanpak’ maandag 9 november aan burgemeester Peter Rehwinkel en gedeputeerde Pim de Bruijne van Welzijn en Zorg. De commissie constateert dat de gemeenten hun rol in de aanpak van huiselijk geweld nu te passief interpreteren.
Crisishulpverlening
De gemeenten kunnen actiever hun regierol oppakken via het instellen van subsidievoorwaarden en het formuleren van taken van hulpverleningsinstellingen, aldus de commissie. Zij vindt dat de crisishulpverlening in alle gevallen waarbij sprake is van huiselijk geweld provinciebreed ingezet moet worden. Hierbij is het van belang dat bij een melding van huiselijk geweld aansluiting wordt gezocht bij huidige of eerdere hulpverlening.

Moeizaam
De commissie adviseert om duidelijke afspraken te maken binnen het driehoeksoverleg met gemeenten, politie en justitie over een gecoördineerde aanpak rondom huiselijk geweld. De commissie-Hamel constateert dat, los van de goede wil bij alle partners, de ketensamenwerking moeizaam verloopt. Zij vindt dat het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) voor haar coördinerende taak een duidelijker positie moet krijgen. De commissie pleit ervoor dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het ASHG samengaan of intensief samenwerken waarbij uitwisseling van informatie is geborgd.

Voorhoedepositie
De commissie hoopt dat het rapport “Van opvang naar aanpak” een bijdrage levert aan de voorhoedepositie die de aanpak van huiselijk geweld in de provincie Groningen al jaren heeft.
Waardering
Burgemeester Rehwinkel zei waardering te hebben voor het onderzoek van de commissie-Hamel en onderschrijft in grote lijnen de aanbevelingen van de commissie. “De gemeente Groningen is blij met de positieve waardering voor de Groninger aanpak”, aldus Rehwinkel. “Daarbij is het wel zo dat het samengaan van AMK en ASHG een complexe zaak is en dat diverse voorstellen financiële consequenties hebben. Die haalbaarheid en financierbaarheid moeten we nu in kaart brengen” aldus Rehwinkel.
 

Voortrekkersrol
De gemeente neemt haar voortrekkersrol serieus en zal het rapport binnenkort bespreken met de provincie Groningen, het OM, het ASHG en andere gemeenten om zo te komen tot een gezamenlijke aanpak rondom huiselijk geweld in de provincie Groningen.


 

meer nieuws
31/01/2014 Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden
08/07/2013 Byond voert rekenkameronderzoek naar verbonden partijen uit
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
10/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
20/02/2011 Onderzoek Byond behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden vakgroep sociologie/RUG
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft presentatie op conferentie Noorderslag over (nul)meting MusicXport plus
16/11/2009 Beleidsonderzoek in drie stappen
11/11/2009 CPB buigt zich nog eens over besparing zorg
10/11/2009 Groningse gemeentes te passief bij aanpak huiselijk geweld
19/10/2009 Grote projecten plaatsen lokale bestuurders vaak voor
16/10/2009 Vuelta levert Drenthe miljoenen op
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
12/05/2009 Onderzoek naar toekomstige bedrijvenlocaties in de gemeente Coevorden
17/04/2009 Onderzoekscommissie heeft kritiek op optreden brandweer in De Punt
03/04/2009 Provincie evalueert armoedebeleid
25/03/2009 Veiligheidsonderzoek De Wolden
05/03/2009 Onderzoek bevordering toerisme
04/03/2009 'Buurt voor buurtonderzoek' gemeente Zwolle
04/03/2009 Onderzoek in het kader van wijkgericht werken
24/12/2008 Inwoners tevreden over trouwen in Emmen
24/12/2008 Ministerie evaleert duizend en een kracht
17/12/2008 Onderzoek: Centrum voor Jeugd en Gezin nog niet eerste vraagbaak
15/12/2008 Emmenaren tevreden over dienstverlening Gemeente Emmen