Zoeken

Eerste BrainTrain-projecten gestart

maandag 15 februari 2010

 

Met de vakgroep sociologie heeft Byond eind 2009 het programma BrainTrain ontwikkeld, een programma dat afstudeerprojecten van masterstudenten nauwkeurig wil richten op vraagstukken waar organisaties in de praktijk bij de vormgeving, uitvoering en evaluatie van hun beleid mee te maken hebben. In het kader van dit programma zijn onlangs de eerste projecten gestart. Bij de gemeente Groningen is een project gestart dat zich richt op de krimpproblematiek in het noorden. Bij het Groninger Forum zijn twee projecten gestart op het gebied van cultuurbereik. De komende maanden zullen de studenten die bij beide organisaties hun stage lopen, hun project-/afstudeervoorstellen naar uitwerken.

Over BrainTrain

BrainTrain wil nieuwe verbindingen leggen tussen wetenschap en praktijk. Het is een plaats waar masterstudenten sociologie hun talenten (verder) kunnen ontdekken en ontwikkelen én waar de door hen gegenereerde kennis effectief wordt benut voor het beleid van maatschappelijke organisaties en overheden. BrainTrain gaat daarvoor afstudeerprojecten van masterstudenten nauwkeurig richten op vraagstukken waar deze organisaties bij de vormgeving, uitvoering en evaluatie van hun beleid mee te maken hebben. Omdat ieder onderzoeksproject zal worden begeleid door ervaren (beleids)onderzoekers staat het programma voor onderzoeksproducten van hoogwaardige kwaliteit. BrainTrain heeft ten doel om met de verkregen inzichten bij te dragen aan het verbeteren van het beleid en de prestaties van opdrachtgevers.

 

meer nieuws
31/01/2014 Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden
08/07/2013 Byond voert rekenkameronderzoek naar verbonden partijen uit
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
10/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
20/02/2011 Onderzoek Byond behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden vakgroep sociologie/RUG
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
05/01/2010 Byond geeft presentatie op conferentie Noorderslag over (nul)meting MusicXport plus
16/11/2009 Beleidsonderzoek in drie stappen
11/11/2009 CPB buigt zich nog eens over besparing zorg
10/11/2009 Groningse gemeentes te passief bij aanpak huiselijk geweld
10/11/2009 Groningse gemeentes zijn te Groningse gemeenten te passief bij aanpak huiselijk geweld
19/10/2009 Grote projecten plaatsen lokale bestuurders vaak voor
16/10/2009 Vuelta levert Drenthe miljoenen op
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
12/05/2009 Onderzoek naar toekomstige bedrijvenlocaties in de gemeente Coevorden
17/04/2009 Onderzoekscommissie heeft kritiek op optreden brandweer in De Punt
03/04/2009 Provincie evalueert armoedebeleid
25/03/2009 Veiligheidsonderzoek De Wolden
05/03/2009 Onderzoek bevordering toerisme
04/03/2009 'Buurt voor buurtonderzoek' gemeente Zwolle
04/03/2009 Onderzoek in het kader van wijkgericht werken
24/12/2008 Inwoners tevreden over trouwen in Emmen
24/12/2008 Ministerie evaleert duizend en een kracht
17/12/2008 Onderzoek: Centrum voor Jeugd en Gezin nog niet eerste vraagbaak
15/12/2008 Emmenaren tevreden over dienstverlening Gemeente Emmen