Zoeken

Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek is een bijzondere vorm van onderzoek. Het onderzoek speelt zich af in een politiek-bestuurlijk spanningsveld tussen leren en controleren. Naast het ondersteunen van de controlerende rol van volksvertegenwoordigers resulteert het onderzoek in leerpunten waarmee het openbaar bestuur zich kan verbeteren. Rekenkameronderzoek vergt dan ook het stellen van de juiste vraag, een zorgvuldige aanpak, een gedegen toetsingskader en duidelijke antwoorden.

Byond staat voor kwaliteit en effectief rekenkameronderzoek. Omgevingsbewustzijn koppelen wij aan deskundigheid op het gebied van onderzoek, bestuur, beleid en financiën. Onze onderzoekers zijn ervaren professionals die een nauwe betrokkenheid voelen bij het openbaar bestuur en die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren daarvan. Byond helpt uw rekenkamer daarom graag haar missie te verwezenlijken.

Wij hebben inmiddels rekenkameronderzoek gedaan op diverse terreinen. Denk aan: economisch beleid, verbonden partijen, burgerparticipatie, het nakomen van toezeggingen, inkoopbeleid, jeugdzorg en jeugdbeleid, afvalinzameling, onderhoud sportvelden, mobiliteitsbeleid, subsidiebeleid etc. In ons onderzoek maken wij onder meer gebruik van onderscheidende methoden. Denk bijvoorbeeld aan methoden voor realistisch evalueren (Pawson & Tilley) en ex ante onderzoek

Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.