Zoeken

Evaluatieonderzoek

Doen we de goede dingen? Heeft ons beleid het gewenste effect? Byond ziet een evaluatie als een leermoment. Evaluatieonderzoek brengt resultaten van beleid en verklaringen daarvoor in beeld. Zo kunnen nieuwe en onderbouwde beleidskeuzes worden gemaakt. Uiteraard adviseren wij u graag over de wijze waarop u uitkomsten van onderzoek kunt benutten voor het formuleren van nieuw beleid of het bijsturen van bestaand beleid.

In evaluerend onderzoek is een belangrijke vraag of het gevoerde beleid tot het gewenste resultaat heeft geleid. Het vaststellen of het beleid ook daadwerkelijk een (maatschappelijk) effect heeft gehad is soms moeilijk. De ‘klassieke’ methoden geven daarop niet zelden een onbevredigend antwoord. Byond zoekt in onderzoek altijd naar manieren en methoden om zo veel mogelijk te kunnen zeggen over de effecten van het beleid. Een voorbeeld van een dergelijke methode is de innovatieve en in Nederland nog weinig toegepaste methode van Realistic evaluation (realistisch evalueren) van Pawson & Tilley. Voor meer informatie daarover, klik hier.

 

Welke methode ook wordt toegepast, altijd geldt dat een evaluatie aan gebruikswaarde wint wanneer de juiste informatie op het juiste moment wordt verzameld. Byond denkt daarom graag al voorafgaand aan de beleidsuitvoering met u mee over de evaluatie. Aan de hand van welke indicatoren brengen we beleidsresultaten in beeld? Welke informatie is daarvoor nodig en op welk moment? Door hier in een vroeg stadium aandacht aan te schenken, krijgt u beter zicht op de doeltreffendheid van uw beleid en wordt evalueren een effectief verbeterinstrument.
Meer weten over evaluatieonderzoek of de andere dienstverlening van Byond? Neem vrijblijvend contact op.