Zoeken

Koppeling beleid en financiën: efficiëntie beleid

Byond heeft een unieke combinatie van financiële en beleidsanalytische kennis. Hierdoor zijn wij in staat om gedegen uitspraken te doen over de efficiëntie van beleid. 

In ons efficiency-onderzoek wordt een bepaald vraagstuk niet alleen bekeken vanuit het perspectief van een accountant (is het geld rechtmatig besteed?) of vanuit beleidsmatige oogpunt (zijn de doelen gehaald?). Wij koppelen beide invalshoeken en zijn als één van de weinigen écht in staat om uitspraken te doen over efficientie van beleid. Wij kijken in ons onderzoek bijvoorbeeld niet alleen naar waar het geld aan is uitgegeven, of gedaan is wat was afgesproken en of doelen zijn gehaald. Wij kijken vooral ook of–in het licht van het doel van uitgegeven geld- veel of weinig aan de activiteiten is uitgegeven, of het geld ook anders besteed had kunnen worden, wat besparingen zijn ten opzichte van een andere situatie en of de bestede middelen in balans zijn met hetgeen ermee werd nagestreefd.

Dergelijk onderzoek komt onder andere goed van pas bij de beoordeling van de effectiviteit en efficiëntie van beleidsprogramma’s, projecten en subsidies.
Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact met ons op.